Praktijk Fysiofit

Team

De praktijk heeft 2 medewerkers;
Victor Clarijs fysiotherapeut - podoloog
Christel Clarijs-Mulders praktijkmanager

Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0113-563938 tijdens de openingsuren van de praktijk. Buiten deze uren kunt u inspreken op onze voice-mail of gebruik maken van het contactformulier

Tarievenlijst Fysiofit Heinkenszand

Onderstaand treft u de tarieven van de behandelingen binnen onze praktijk. Deze tarieven gelden, wanneer er géén contract met een zorgverzekeraar is en wanneer de tarieven voor eigen rekening komen. Het verzuimtarief bedraagt 100% van het behandeltarief en wordt in rekening gebracht indien de afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) is afgezegd.
Regulier zitting Fysiotherapie (25 min) € 38,00
Toeslag behandeling aan huis € 14,00
Screening € 14,00
Intake en onderzoek na screening € 42,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Tarief rapport t.b.v letselschade € 64,00
Niet nagekomen afspraak 100% tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Kostprijs
Podologie ( onderzoek + maken inlay’s) € 180,00
10 trainingskaart medische fitness € 80,00

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en voor welke specialisatie u behandeld wilt worden ( dry needling, medische fitness, podolgie, fysiotherapie, golffysiotherapie)

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Kwaliteit

Fysiotherapeut Victor Clarijs staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. ( KRF NL) Deze waarborgt de kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische zorg. Het KRF NL toetst dit en maakt het maatschappelijk zichtbaar.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord neemt een waarnemende collega waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Uw mening

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Deze kunt u met uw therapeut delen en/of door het invullen van een klanttevredenheid enquête. (Qualiview)

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of informatie opvragen via www.defysiotherapeut.com. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is AVG van toepassing. (Zie privacyverklaring.)

Gebruiksvoorwaarden website

Deze website wordt u aangeboden door Fysiofit Heinkenszand. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Fysiofit Heinkenszand via de website, zijn voorwaarden verbonden. (Zie gebruiksvoorwaarden .)

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.