Medische Fitness

Wat is medische fitness?

Medische fitness is een vorm van fitness onder begeleiding van een fysiotherapeut, waarbij het trainingsschema zodanig is opgesteld dat u ondanks uw beperkingen toch kunt sporten. Het doel van medische fitness is door middel van training de conditie/belastbaarheid te vergroten, zowel totaal (algehele conditie) als lokaal (eventueel klachtengebied/ klachtenketen). Hierdoor ontstaat een beter evenwicht tussen belasting (wat u met uw lichaam doet) en belastbaarheid (dat wat uw lichaam kan).

Hoe werkt medische fitness?

Voor de training heeft u eerst een gesprek met de fysiotherapeut en een daaraan gekoppelde fitheidstest. Hierna kan een inschatting gemaakt worden van uw huidige lichamelijk functioneren en worden de trainingsdoelen in kaart gebracht. Aan de hand van de trainingsdoelen wordt het persoonlijk trainingsschema geschreven. De trainingen vinden plaats in kleine groepen van maximaal 8 personen.
Tijdens de trainingen wordt u persoonlijk begeleid door een fysiotherapeut.

Vergoeding?

Medische fitness valt buiten de aanvullende zorgverzekering. U dient de kosten hiervoor zelf te betalen.
Het tarief voor een trainingskaart van 10 trainingen bedraagt € 80,-.
Een training duurt 1 uur.