Tarieven Fysiotherapie ingaande 1 januari 2013

Fysiotherapie zitting ( behandeltijd 25 minuten) € 29,=
Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen € 58,=
Screening ( kort consult zonder verwijzing arts/specialist) € 14,=
Intake en onderzoek na screening( eerste behandeling) € 42,=
Intake en onderzoek na verwijzing( eerste behandeling) € 42,=
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 56,=
Eenvoudige korte rapporten € 28,=
Gecompliceerde en tijdrovende rapporten € 56,=
Toeslag behandeling aan huis € 14,=
Inrichtingentoeslag € 12,=
Instructie c.q overleg ouders van patient(e) Op aanvraag
Niet nagekomen afspraak 100% tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs