Podologie

Een podoloog behandelt patiënten met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. De patiënt komt bij de podoloog soms na verwijzing door een huisarts of pedicure. Het werk van de podoloog gaat daarmee aanzienlijk verder dan dat van de pedicure. Belangrijk in dit verband is, dat dankzij de podoloog in bepaalde gevallen orthopedische ingrepen (operaties) uitgesteld kunnen worden of zelfs helemaal niet nodig zijn.
Bij welke klachten kan de podoloog helpen ?

Pijn en vermoeidheid in de voeten zijn in het algemeen reden genoeg om een arts een verwijzing te vragen voor de podoloog Ook bij beperking in bewegingsvrijheid door voetklachten is een bezoek aan de podoloog wenselijk.
Een podoloog behandelt onder meer:

– standafwijkingen van de voeten (aangeboren of later verkregen)
– standafwijkingen van de tenen en de nagels
– voetklachten als gevolg van overbelasting
– ingegroeide nagels
– steeds terugkerende likdoorns of overmatig eelt
– specifieke klachten aan enkels en voeten bij kinderen in een bepaalde groeifase specifieke voetproblemen bij diabetes mellitus
– specifieke voetproblemen bij reumatoïde artritis
– klachten elders in het lichaam, die veroorzaakt worden door een verkeerde voetenstand en/of looppatroon

Diagnose

De podoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van afwijkingen van de vorm en de functie van het bewegingsapparaat. De anamnese neemt bij het onderzoek van de podologische patiënten een belangrijke plaats in. Bij het eerste consult worden belangrijke gegevens genoteerd, deze kunnen aan het verder onderzoek een bepaalde richting geven. Het podologisch onderzoek zelf begint met de inspectie in rust (statisch). Hierbij wordt geprobeerd, om zichtbare afwijkingen van de vorm van het lichaam waar te nemen. Daarna volgt een dynamisch onderzoek bij beweging. Bepaalde afwijkingen worden pas bij bewegingen van het lichaam duidelijk. Uit een vergelijking van de actieve en passieve functie kunnen belangrijke conclusies worden getrokken.

Metingen

Metingen van beenlengte, voetlengte, ab-adductie van de voorvoet worden aangevuld door podogrammen (blauwafdrukken) en podobaroscopie op de voetspiegel. In de eerste plaats wordt onderzocht of de patiënt bij het staan de voeten al of niet gelijkmatig belast. Voorts vraagt de podoloog aan de patiënt om enige stappen te doen om de afwikkeling van de voet te kunnen beoordelen.
Afwijkingen zoals; hallux-valgus waarbij de grote teen naar de buitenzijde van de voet wijst en hallux rigidus, hebben een stoornis van de afwikkeling ten gevolge. Ook andere afwijkingen zoals: pes-planus (platvoet) pes-excavatus (holle voet) kunnen de oorzaak zijn van een houdingsverandering door het verkeerd belasten van gewrichten en spieren. De klachten die daardoor kunnen ontstaan zijn onder andere rugklachten, nek en hoofdpijn.

Behandeling.

Uit het voorgaande mag geconcludeerd worden dat ten aanzien van een adequate behandeling de empirische gegevens onmisbaar zijn; hiervoor is een goede anamnese van essentieel belang. Hoe de podoloog de patiënt gaat behandelen hangt geheel af van de ernst van de klachten en van de ernst van de standafwijking. Enkele van deze afwijkingen die de podoloog door midden van podologische zolen zal behandelen, kunnen hierbij genoemd worden:

– afwijkingen aan de tenen
– hallux-valgus
– hallux-rigidus
– doorgezakte voorvoet
– knikvoet
– platvoet